TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

  • Badania termowizyjne w budownictwie
    Badania termowizyjne w budownictwie
  • Badania termowizyjne w budownictwie
    Badania termowizyjne w budownictwie
  • Lokalizowanie wycieków z instalacji
    Lokalizowanie wycieków z instalacji
  • Lokalizowanie wycieków z instalacji
    Lokalizowanie wycieków z instalacji
  • Badania termowizyjne okien i drzwi
    Badania termowizyjne okien i drzwi
  • Badania termowizyjne okien i drzwi
    Badania termowizyjne okien i drzwi
  • Badanie rozdzielni elektrycznych
    Badanie rozdzielni elektrycznych
  • Badanie rozdzielni elektrycznych
    Badanie rozdzielni elektrycznych
  • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
    Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
    Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  • Pomiary szczelności Blower Door
    Pomiary szczelności Blower Door
  • Pomiary szczelności Blower Door
    Pomiary szczelności Blower Door
  • Badania termowizyjne chłodni
    Badania termowizyjne chłodni
  • Badania termowizyjne chłodni
    Badania termowizyjne chłodni
  • Badania instalacji przemysłowych
    Badania instalacji przemysłowych
  • Badania instalacji przemysłowych
    Badania instalacji przemysłowych
  • Badanie maszyn i urządzeń
    Badanie maszyn i urządzeń
  • Badanie maszyn i urządzeń
    Badanie maszyn i urządzeń
  • Badanie oczyszczarki tłucznia
    Badanie oczyszczarki tłucznia
  • Badanie oczyszczarki tłucznia
    Badanie oczyszczarki tłucznia
  • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
    Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
    Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 

Wysokość temperatury i jej równomierny rozkład na powierzchni wałka grzewczego foliarki do papieru mają decydujące znaczenie dla jakości i trwałości nakładanej na papier folii. Za niska temperatura wałka może spowodować, że folia nie zwiąże się trwale z podłożem, natomiast jego zbyt wysoka temperatura może prowadzić do przegrzania nakładanej folii i utraty jej właściwości. Dlatego jest bardzo istotne, aby temperatura na całej długości wałka była jednakowa, zgodna z temperaturą nastawioną przez operatora.

Rozkład temperatury na walcu grzewczym foliarki

Kamera termowizyjna jest doskonałym narzędziem przy tego rodzaju pomiarach. Mimo wyjątkowo niskiej emisyjności polerowanego wałka z nierdzewnej stali (silne odbicia od otoczenia), właściwie przygotowane i przeprowadzone badanie termowizyjne pozwala określić temperaturę na całej długości wałka.

Rozkład temperatury na walcu grzejnym foliarki

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu aktualny rozkład temperatury na wałku można przedstawić graficznie w formie wykresu i na jego podstawie przeprowadzić regulację wszystkich elementów grzejnych, aby ustawić właściwą temperaturę i uzyskać jej równomerny rozkład na całej długości wałka.

 

Back To Top
// //Mapka TARGEO