TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 

Na skutek intensywnej eksploatacji linii produkcyjnych do wypieku pieczywa i wysokich temperatur panujących zwłaszcza w pobliżu palników, izolacja termiczna pieców piekarniczych ulega degradacji i może wymagać naprawy dla wyeliminowania nadmiernych strat energii. Powstałe braki lub częściowe ubytki izolacji termicznej pieca piekarniczego są przyczyną znacznych strat ciepła a tym samym wyraźnego spadku efektywności energetycznej całej linii wypieku pieczywa.

Obudowa pieca piekarniczego

Badanie termowizyjne pozwala ocenić bieżący stan termoizolacji pieca piekarniczego i podjąć decyzję o dokonaniu stosownych napraw lub kompleksowym remoncie całego pieca.

Wady izolacji obudowy linii wypieku pieczywa

Z uwagi na wysokie temperatury sięgające kilkuset stopni, przeprowadzenie badania wymaga zastosowania kamery termowizyjnej o większym zakresie pomiarowym niż dysponują zwykłe kamery termowizyjne (standardowo od -20ºC do +120ºC). Dość często występują także spore utrudnienia w dostępie do zewnętrznych ścianek pieca zajmującego niemal całą przestrzeń hali produkcyjnej, co stwarza konieczność użycia obiektywu o dostatecznie szerokim kącie widzenia.

Obudowa palnika w piecu piekarniczym

Firma TERMOCERT korzysta z profesjonalnej kamery termowizyjnej FLIR T620bx o zakresie pomiarowym do 650ºC i najwyższej dostępnej dla zastosowań cywilnych rozdzielczości 1280 x 960 pikseli. Zastosowanie obiektywu FOL13 o kącie polowym 45° daje pewność wykrycia nawet niewielkich powierzchniowo wad izolacji.

<- Maszyny i urządzenia

Back To Top
// //Mapka TARGEO