TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 

Kontrola temperatury form odlewniczych, służących do produkcji felg samochodowych ze stopów aluminium jest jednym z ważniejszych elementów procesu produkcyjnego.

Komplet form do odlewania felg samochodowych

Przy produkcji felg aluminiowych wykorzystuje się najczęściej metodę niskociśnieniową, która polega na wywieraniu na ciekłe aluminium niewielkiego ciśnienia strumieniem powietrza podczas procesu wykonywania odlewu, przy czym istotny wpływ na jakość odlewów i późniejszy cykl ich obróbki ma temperatura.

Dolna część formy odlewniczej

Zbyt niska temperatura może być przyczyną niedokładnego wypełnienia formy, nieprecyzyjności wymiarów, problemów z wyjęciem odlewu z formy i jej przyspieszonej degradacji. Zbyt wysoka temperatura może skutkować wydłużeniem się czasu cyklu, tworzeniem się pęcherzy i jam usadowych, porowatością a także deformacją lub przywieraniem materiału do formy i wzrostem jej zużycia.

Górna część formy odlewniczej

Dzięki kontroli temperatury form następuje poprawa właściwości mechanicznych odlewów i redukcja ilości wadliwych odlewów początkowych a także zwiększenie możliwości produkcyjnych pras i przedłużenie żywotności form.

Powrót

<- Maszyny i urządzenia

Back To Top
// //Mapka TARGEO