TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 

Jedną z bardzo ważnych właściwości grzałek elektrycznych jest równomierność rozkładu temperatury na całej powierzchni elementu grzejnego, w tym zwłaszcza na łukach oraz w sąsiedztwie przewodów zasilających, gdzie mogą występować istotne odkształcenia otuliny i niejednorodności samego wkładu. Występujące różnice temperatury mogą mieć bezpośredni wpływ na pracę całego urządzenia i jakość produktu finalnego. W opisanym przypadku badany element grzejny stanowiła rurka ze stali nierdzewnej z umieszczonym wewnątrz drutem oporowym o parametrach odpowiadających zadanej mocy grzałki.

Obraz termiczny elementu grzejnego

Rurka została wygięta na kształt podwójnej pętli, której średnica wynosiła ok. 45 cm. Aby za pomocą standardowego obiektywu o kącie polowym 25º x 19º objąć polem widzenia cały element grzejny konieczne było ustawienie kamery w odległości ok. 120 cm od badanego elementu, co pozwoliło uzyskać pole widzenia (FOV) o wymiarach ok. 53 cm x 40 cm. Ponieważ jednak średnica samej rurki wynosiła zaledwie 6 mm, dla uzyskania zadowalającego obrazu rozkładu temperatury na powierzchni rurki konieczne było użycie profesjonalnej kamery termowizyjnej z matrycą przynajmniej 640 x 480 pikseli, której rozdzielczość przestrzenna wynosi 0,69 mrad. Przy odległości 120 cm daje to wielkość pojedynczego piksela rzędu 0,84 mm.

Z powyższej analizy wynika jednoznacznie, że użycie kamery o mniejszej rozdzielczości mijałoby się z celem.

Kamera termowizyjna FLIR T620bx

Kamera FLIR T620bx z funkcją UltraMax o rozdzielczości 1280 x 640 pikseli, której używa firma TERMOCERT pozwala w takich warunkach uzyskać wielkość pojedynczego piksela nie przekraczającą 0,42 mm!

Rozkład temperatury na łuku elementu grzejnego

Kolejnym równie ważnym parametrem kamery termowizyjnej jest zakres pomiarowy temperatury. Popularne kamery termowizyjne stosowane w budownictwie mogą z reguły mierzyć temperatury nie przekraczające +120ºC, podczas gdy temperatury elementów grzęjnych sięgają nawet 500-600ºC. Wymaganie to spełnia w zupełności kamera termowizyjna FLIR T620bx, której zakres pomiarowy wynosi 650ºC.

<- Maszyny i urządzenia

Back To Top
// //Mapka TARGEO