Drukuj

Termowizja jako nowoczesna metoda diagnostyki technicznej urządzeń elektroenergetycznych stosowana jest w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i odbioru energii elektrycznej. 

Asymetria temperaturowa na napowietrznych odłącznikach

Diagnostyka termowizyjna urządzeń zajmuje się kontrolą generatorów, linii elektroenergetycznych, transformatorów średniego i niskiego napięcia oraz innych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Badanie kamerą termowizyjną transformatora olejowego na słupie

Ogromną zaletą diagnostyki termowizyjnej jest możliwość prowadzenia badań linii wysokiego napięcia, stacji transformatorowych i innych wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych w normalnych warunkach i standardowym obciążeniu z zachowaniem całkowicie bezpiecznej odległości.

Wysoka temperatura rdzenia transformatora powietrznego

Jest to jednak możliwe wyłącznie przy użyciu profesjonalnych kamer o wysokiej rozdzielczości, które powinny być dodatkowo wyposażone w teleobiektyw o odpowiedniej ogniskowej. Tylko taka kamera daje możliwość rozpoznania na zarejestrowanym obrazie anomalii termicznych o niewielkich wprawdzie rozmiarach, ale grożących często bardzo groźnymi następstwami a nawet pożarem. 

Zaciski prądowe transformatora SN w stacji transformatorowej

Firma TERMOCERT dysponuje kamerą termowizyjną FLIR T620bx, która dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości rejestrowanych obrazów (1280 x 960 pikseli!) i zastosowaniu dodatkowego teleobiektywu FOL41 o ogniskowej f=41,3mm dysponuje rozdzielczością przestrzenną IFOV rzędu 0,2mrad a tym samym przy odległości od badanego obiektu wynoszącej 10m rozdzielczość pomiarowa wynosi zaledwie ok. 2mm!

Uszkodzone złącze na izolatorze w podstacji WN Uszkodzony izolator na podstacji WN