Drukuj

Możliwość identyfikacji i lokalizacji wadliwych elementów za pomocą specjalnych technik zobrazowania jest szczególnie istotna przy badaniach rozdzielni elektrycznych lub układów elektronicznych, gdzie występują elementy gęsto upakowane i o bardzo małych rozmiarach.

Funkcja MSX®

Znacznym ułatwieniem przy identyfikacji i lokalizacji usterek zarejestrowanych podczas badania może być funkcja MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging), którą oferują niektóre profesjonalne kamery termowizyjne m.in. kamera FLIR T620bx. Polega ona na nakładaniu na obraz termowizyjny konturów ze zdjęcia wykonanego w świetle widzialnym za pomocą wbudowanej kamery cyfrowej.

Termogram rozdzielni elektrycznej w technice MSX

Blending (przenikanie)

Funkcja ta polega na nałożeniu i wzajemnym przenikaniu obrazu termowizyjnego ze zdjęciem wykonanym w świetle widzialnym. Funkcja ta w połączeniu z bardzo wysoką rozdzielczością kamery termowizyjnej (np. FLIR T620bx 1280 x 960 pikseli) pozwala zidentyfikować na termogramie każdy nawet najdrobniejszy element a jednocześnie określić jego temperaturę.

Termogram rozdzielni elektrycznej z wykorzystaniem funkcji Blending

Uwagi

Powyższe funkcje nie są dostępne z niektórymi obiektywami IR, ponieważ obiektywy o większej średnicy zasłaniają okno wbudowanej kamery cyfrowej. Ponadto poprawne działanie tych funkcji wymaga fabrycznej kalibracji fuzji użytego obiektywu z kamerą termowizyjną.