TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (dc)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (ir)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (dc)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (ir)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (dc)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne budynków (dc)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (ir)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (dc)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (ir)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (dc)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (ir)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne okien (dc)
  Badania termowizyjne okien
 • Badania termowizyjne okien (ir)
  Badania termowizyjne okien
Dzięki termomodernizacji można osiągnąć znaczne oszczędności głównie dzięki obniżeniu zużycia energii, co w dalszej perspektywie może być kwotą dużo większą od samej premii!

KROK 1. Musimy wykonać audyt energetyczny

Pierwszym krokiem do uzyskania premii termomodernizacyjnej jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Dokument ten określa przede wszystkim zakres niezbędnych prac remontowych, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia, a także kwotę możliwego do uzyskania kredytu oraz premii termomodernizacyjnej. Audyt energetyczny może wykonać jedynie akredytowany audytor o odpowiednich kwalifikacjach. Opracowanie takie kosztuje wprawdzie kilka a przy dużych obiektach nawet kilkanaście tysięcy złotych, z reguły jednak nie przekracza 1% całości nakładów na termomodernizację i jest brane pod uwagę przy ustalaniu kwoty kredytu.

KROK 2. Znajdujemy bank kredytujący

Mając audyt energetyczny możemy przystąpić do wybrania banku, który udzieli nam kredytu. Lista banków udzielających kredytów termomodernizacyjnych jest dostępna jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. Wybierając bank kredytujący trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim wartość stopy procentowej oraz sposób spłaty kredytu, tj. wielkość i rozłożenie w czasie rat kredytowych i odsetek. Warto także pamiętać, że im wyższy kredyt, tym większe możliwości negocjacji z bankiem.

KROK 3. Składamy wniosek o kredyt

Kolejny krok to złożenie w wybranym banku wniosku do kredytu wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. Są to następujące dokumenty:

 • wniosek o przyznanie premii termomodernizacyjnej,
 • audyt energetyczny,
 • projekt budowlany dla planowanego przedsięwzięcia (ten wymóg jest uzależniony od banku).

Po zawarciu umowy z bankiem, przesyła on kompletne dokumenty do BGK, który jest dysponentem Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

KROK 4. Musimy czekać na decyzję BGK

Jeśli BGK dysponuje wolnymi środkami na koncie Funduszu (czasem bywają z tym problemy), ma on 30 dni roboczych na podjęcie decyzji o przyznaniu premii na nasze przedsięwzięcie. Informację o przyznaniu lub odmowie udzielenia premii otrzymamy od BGK za pośrednictwem naszego banku kredytującego. Jeśli zdarzy się, że BGK akurat nie ma pieniędzy na ten cel, dostaniemy powiadomienie o czasowym wstrzymaniu rozpatrzenia naszego wniosku. Bank BGK na bieżąco monitoruje stan środków na koncie Funduszu i powiadamia banki kredytujące, by nie przyjmowały lub wznowiły nabór kolejnych wniosków.

KROK 5. Dostajemy premię

Jeśli opinia BGK o przyznaniu premii okaże się pozytywna, nasz bank udzieli nam kredytu termomodernizacyjnego. Oczywiście z chwilą uruchomienia pierwszej transzy, BGK otrzyma z naszego kredytu 0,6% prowizji z tytułu przyznania premii.

KROK 6. Zabieramy się za remont

Mając przyznaną premię (jej wysokość może stanowić do 20% wykorzystanej kwoty kredytu termomodernizacyjnego), możemy przystąpić do realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Należy w tym celu:

 • zlecić wykonanie projektów technicznych, które muszą zawierać oświadczenie projektanta, że zostały wykonane zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego,
 • uzyskać pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane).

KROK 7. Zdobywamy oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego

Kiedy uporamy się już remontem musimy uzyskać oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego lub innej osoby uprawnionej (wg Prawa Budowlanego), że wszystko zostało zrobione zgodnie z projektem budowlanym i audytem energetycznym. Oświadczenie takie składamy w naszym banku kredytującym.

KROK 8. BGK przekazuje premię naszemu bankowi kredytującemu

BGK po otrzymaniu zawiadomienia z naszego banku, że remont został zrealizowany, przekazuje mu premię termomodernizacyjną. Ma na to 7 dni roboczych od daty dostarczenia powiadomienia o spełnieniu warunków do wypłaty premii. Premia termomodernizacyjna będzie stanowić spłatę części kredytu przyznanego nam na remont.

Jeśli jako właściciel lub zarządca budynku zamierzasz dokonać jego termomodernizacji i potrzebujesz audytu energetycznego, aby:

 • określić zakres modernizacji i wybrać rozwiązanie optymalne pod względem kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz możliwych do uzyskania oszczędności energii,
 • skorzystać z możliwości uzyskania premii termomodernizacyjnej z Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK lub pozyskać na ten cel środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • skorzystać z oferty jednej z firm oferujących przeprowadzenie modernizacji budynku w oparciu o model finansowy, polegający na spłacie inwestycji środkami zaoszczędzonymi dzięki zmniejszeniu kosztów zużywanej energii i kosztów operacyjnych -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Józefów - Otwock - Karczew - Konstancin - Piaseczno - Pruszków 

Opinie o firmie TERMOCERT Badania termowizyjne  Internetowa Baza Firm Business Navigator  TERMOCERT Ekspert Oferteo - Termowizja - Termografia - Badania termowizyjne  TERMOCERT Firma Przyjazna Internautom

Back To Top
// //Mapka TARGEO