TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych (ir)
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie maszyn i urządzeń (dc)
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń (ir)
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania instalacji przemysłowych (dc)
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych (ir)
  Badania instalacji przemysłowych
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badanie oczyszczarki tłucznia (dc)
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia (ir)
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badania termowizyjne chłodni (dc)
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni (ir)
  Badania termowizyjne chłodni
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych (dc)
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych (ir)
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
W budynkach z wentylacją grawitacyjną przy różnicy ciśnień 50 Pa krotność wymian powietrza n50 nie może być większa niż 3.

Aby uzyskać wiarygodne wyniki testu szczelności Blower Door, niezbędne m.in. przy ubieganiu się o certyfikat domu pasywnego lub certyfikat BREEAM, konieczne jest właściwe przygotowanie budynku lub jego części oraz wykonanie pomiarów w sprzyjających warunkach atmosferycznych wg normy PN-EN 13829.

Urządzenie do pomiarów szczelności powietrznej metodą Blower Door

Przygotowanie budynku do pomiarów

Pomiary szczelności powietrznej metodą Blower Door wymagają odpowiedniego przygotowania budynku przez zamawiającego badanie. Norma PN-EN ISO 13829 przewiduje dwie metody badań szczelności zależnie od charakteru budynku.

Badanie budynku użytkowanego (metoda A)

W metodzie A stan obudowy budynku powinien odpowiadać jej stanowi podczas okresu, w którym są eksploatowane instalacje ogrzewania lub klimatyzacji.

 • wszystkie celowo wykonane otwory w obudowie powinny być zamknięte (m.in. okna, drzwi, otwory przewodów kominowych, otwory wentylacji naturalnej) lub zaślepione (m.in. nawiewniki i wywiewniki instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji),
 • urządzenia ogrzewcze z doprowadzaniem powietrza wewnętrznego powinny być wyłączone,
 • otwarte kominki powinny być oczyszczone z popiołu,
 • syfony przy odpływach do kanalizacji winny być zalane wodą lub zatkane,
 • instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna być wyłączona,
 • drzwi wewnętrzne winny być otwarte (z wyjątkiem spiżarni i garderób).

Nie należy wykonywać żadnych innych działań mających na celu poprawę szczelności.

Badanie obudowy budynku (metoda B)

W metodzie B stosowanej najczęściej dla budynków w stanie surowym, wszystkie otwory wykonane celowo tj, okna, drzwi, otwory przewodów kominowych, otwory wentylacji naturalnej itp. powinny być całkowicie zaślepione a wszystkie otwory nastawne powinny być zamknięte.

Przygotowanie danych kubaturowych

Na zamawiającym spoczywa obowiązek dostarczenia następujących danych badanego budynku lub jego wydzielonej części:

 • kubatura wentylacyjna netto V [m³],
 • pole powierzchni podłogi AF [m²],
 • pole obudowy budynku AE [m²].

Dane kubaturowe niezbędne do przeprowadzenia testu szczelności Blower Door

Dane te można znaleźć w dokumentacji architektonicznej budynku lub należy wyznaczyć na podstawie pomiarów własnych.

Warunki środowiskowe

Pomiary najlepiej wykonać przy bezwietrznej pogodzie. Norma PN-EN 13829 nie pozwala na wykonanie testu jeśli siła wiatru przekracza 6 m/s ew. osiąga 3°B.

Pomiarów nie można również przeprowadzić, jeśli (w okresie zimowym) iloczyn różnicy temperatury wewnętrznej i zewnętrznej (w K) oraz wysokości obudowy budynku (w m) przekracza 500 m·K, gdyż w obu przypadkach jest mało prawdopodobne, aby w warunkach zerowego przepływu różnica ciśnień była niższa od max. dopuszczalnej wartości.

Montaż urządzenia Blower Door

Urządzenie pomiarowe montuje się najczęściej w otworach drzwiowych lub okiennych o szerokosci 75-105 cm i wysokosci 131-241 cm.

Montaż urządzenia pomiarowego Blower Door w otworze drzwiowym

Przeprowadzenie pomiarów

Test szczelności przeprowadza się w szerszym zakresie (najczęściej 20-80 Pa) zarówno dla nadciśnienia jak i podciśnienia.

Wykres podciśnienia panującego w obiekcie podczas kolejnych odczytów serii pomiarowej

Wykres naddciśnienia panującego w obiekcie podczas kolejnych odczytów serii pomiarowej

Po uwzględnieniu wszystkich niezbędnych korekt uśredniona wielkość strumienia powietrza przepływającego przez urządzenie przy różnicy ciśnień 50 Pa jest podstawą do wyznaczenia wartości współczynnika n50 oraz współczynników stowarzyszonych w50 i q50.

 • sprawdzić szczelność budynku lub lokalu i wykryć źródła infiltracji powietrza, decydujące o efektywności zainstalowanego systemu odzysku ciepła (rekuperatora),
 • określić współczynnik infiltracji n50 na potrzeby audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • sprawdzić, czy budynek spełnia wymagania Warunków Technicznych w zakresie szczelności powietrznej,
 • wykonać pomiary szczelności powietrznej do uzyskania certyfikatu budynku pasywnego PIBPiEO,
 • określić szczelność powietrzną budynku do certyfikatu BREEAM -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

www.termocert.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Józefów - Otwock - Karczew - Konstancin - Piaseczno - Pruszków 

Opinie o firmie TERMOCERT Badania termowizyjne  Internetowa Baza Firm Business Navigator  TERMOCERT Ekspert Oferteo - Termowizja - Termografia - Badania termowizyjne  TERMOCERT Firma Przyjazna Internautom

Back To Top
// //Mapka TARGEO