TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych (ir)
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie maszyn i urządzeń (dc)
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń (ir)
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania instalacji przemysłowych (dc)
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych (ir)
  Badania instalacji przemysłowych
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badanie oczyszczarki tłucznia (dc)
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia (ir)
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badania termowizyjne chłodni (dc)
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni (ir)
  Badania termowizyjne chłodni
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych (dc)
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych (ir)
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
Pomiary pozwalające wyznaczyć współczynnik szczelności n50 określający ilość wymian powietrza w budynku w ciągu godziny, wykonuje się zarówno dla pod- jak i nadciśnienia.

Parametrem określającym szczelność budynku lub jego wydzielonej części jest tzw. współczynnik krotności wymiany powietrza infiltrującego n50 zwany też współczynnikiem infiltracji. Określa on wielkość strumienia powietrza infiltrującego (wyrażoną w ilości wymian na godzinę) przy różnicy ciśnienia zewnętrznego i wewnętrznego 50 Pascali. W naturalnych warunkach strumień ten odpowiada ilości powietrza wnikającego lub uciekającego przez nieszczelności osłony zewnętrznej budynku np. na skutek oddziaływania wiatru.

Test szczelności metodą Blower Door pozwala sporządzić charakterystykę, która określa wielkość strumienia powietrza przepływającego przez urządzenie pomiarowe w zależności od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz budynku. Badanie przeprowadza się zarówno dla podciśnienia jak i nadciśnienia a każdy punkt na wykresie odpowiada uśrednionej serii (na ogół 100) pomiarów.

Zależność wielkości strumienia powietrza infiltrującego od panującej różnicy ciśnień (serie pomiarów wykonane dla pod- i nadciśnienia)

W oparciu o uzyskane wyniki badania sporządzany jest szczegółowy raport, w którym podaje się uśrednioną wartość współczynnika n50 oraz szereg innych danych przydatnych do oceny szczelności badanego obiektu.

Zestawienie wyników testu szczelności powietrznej metodą Blower Door

Niezależnie od uzyskanych wyników, które pozwalają ocenić czy obiekt spełnia wymagania wynikające z warunków technicznych, podciśnienie wytworzone w budynku w trakcie testu Blower Door można wykorzystać do wykrycia źródeł nieszczelności, co umożliwi ich usunięcie. Do lokalizacji nieszczelności wykorzystuje się badania termowizyjne, anemometry lub wytwornice dymu.

Wymagana szczelność budynków (wg WT2008)

Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. dotyczące "warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" zaleca przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku lub jego części, przy czym wymagana szczelność określona współczynnikiem infiltracji powietrza n50 wynosi:

 • dla budynków z wentylacją grawitacyjną: n50 < 3,0 wym/h
 • dla budynków z wentylacją mechaniczną: n50 < 1,5 wym/h

W odniesieniu do budynków energooszczędnych i pasywnych, o których nie ma mowy w powyższym rozporządzeniu, dopuszczalne wartości współczynnika n50 określa norma niemiecka DIN 4108-7 i EnEV. Wartości te powinny wynosić:

 • budynki energooszczędne z wentylacją i rekuperacją: n50 < 1,0 wym/h
 • budynki pasywne: n50 < 0,6 wym/h

Ponieważ wielkość infiltracji powietrza ma decydujący wpływ na bilans energetyczny, w niektórych przypadkach może ​być konieczne osiągnięcie szczelności lepszej niż to wynika z ww. wymagań. Decyzja w takich wypadkach należy do projektanta. Należy jednak zaznaczyć, że uzyskanie wysokiej szczelności wymaga bardzo wysokiej jakości prac na każdym etapie budowy oraz zastosowania materiałów wysokiej jakości.

Do najlepiej wykonanych można z pewnością zaliczyć budynek hali sportowej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który jako jeden z pierwszych takich obiektów w Europie uzyskał certyfikat pasywności Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej w Gdańsku.

Pasywna hala sportowa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Pomiary szczelności powietrznej Blower Door przeprowadzone w styczniu 2013r. wykazały, że osiągnięto szczelność n50 < 0,12 wym/h (!).

Wyniki testu szczelności Blower Door hali sportowej w Krakowie

 • sprawdzić szczelność budynku lub lokalu i wykryć źródła infiltracji powietrza, decydujące o efektywności zainstalowanego systemu odzysku ciepła (rekuperatora),
 • określić współczynnik infiltracji n50 na potrzeby audytu energetycznego lub świadectwa charakterystyki energetycznej,
 • sprawdzić, czy budynek spełnia wymagania Warunków Technicznych w zakresie szczelności powietrznej,
 • wykonać pomiary szczelności powietrznej do uzyskania certyfikatu budynku pasywnego PIBPiEO,
 • określić szczelność powietrzną budynku do certyfikatu BREEAM -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

www.termocert.com

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Józefów - Otwock - Karczew - Konstancin - Piaseczno - Pruszków 

Opinie o firmie TERMOCERT Badania termowizyjne  Internetowa Baza Firm Business Navigator  TERMOCERT Ekspert Oferteo - Termowizja - Termografia - Badania termowizyjne  TERMOCERT Firma Przyjazna Internautom

Back To Top
// //Mapka TARGEO