TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych

Silnik napędowy z przekładnią slimakowąTermowizja umożliwia prowadzenie okresowych inspekcji maszyn i urządzeń oraz pozwala wykryć usterki, które mogą doprowadzić do poważnej awarii. Niespodziewana awaria może oznaczać znaczne koszty związane z przestojem maszyny a także stanowić duże zagrożenie dla pracowników.

Przykłady zastosowań termowizji w przemyśle

Oczyszczarka tłucznia RM-80Firma TERMOCERT na zlecenie firmy PORR Construction przeprowadziła termowizyjną inspekcję oczyszczarki tłucznia RM-80, w której skład wchodziły także transportery materiału MFS-40. Badanie odbyło się w trakcie eksploatacji oczyszczarki na torze szlakowym w pobliżu Ostrzeszowa.

WIĘCEJ...

Wytwórnia Mas Bitumicznych w NadarzynieNa zlecenie firmy STRABAG zostało wykonane badanie termowizyjne Wytwórni Mas Asfaltowych w okolicy Nadarzyna. Inspekcję przeprowadzono dwukrotnie tj. podczas normalnej eksploatacji instalacji i w stanie wychłodzonym przed rozpoczęciem produkcji.

WIĘCEJ...

Linia produkcyjna do ciągłego wypieku pieczywaBraki i ubytki izolacji termicznej przemysłowego pieca piekarniczego są przyczyną znacznych strat ciepła a tym samym powodują wyraźny wzrost zużycia energii i spadek efektywności energetycznej całej linii wypieku pieczywa.

WIĘCEJ..

Walec grzejny foliarki do papieruWysokość temperatury i jej równomierny rozkład na powierzchni wałka grzewczego foliarki do papieru mają decydujące znaczenie dla jakości i trwałości nakładanej na papier folii. Kamera termowizyjna jest doskonałym narzędziem przy tego rodzaju pomiarach.

WIĘCEJ...

Forma odlewnicza do felg samochodowychKontrola temperatury form odlewniczych, służących do produkcji felg samochodowych ze stopów aluminium jest jednym z ważniejszych elementów procesu produkcyjnego. Zbyt niska temperatura może być bowiem przyczyną różnorakich problemów.

WIĘCEJ...

Element grzejny płyty grzewczejJedną z bardzo ważnych właściwości grzałek jest równomierność rozkładu temperatury na całej powierzchni elementu grzejnego. Może to mieć bezpośredni wpływ na pracę całego urządzenia i jakość produktu finalnego. Urządzeniem, które doskonale nadaje się do tego rodzaju badań jest profesjonalna kamera termowizyjna.

WIĘCEJ...

 

Wysokie koszty awarii maszyn związane z ich nieoczekiwanym przestojem i koniecznością naprawy powodują, że regularne badania termowizyjne mogą prowadzić do znacznych oszczędności. Dysponując kamerą termowizyjną o odpowiednich parametrach można wykryć nawet niewielkie anomalie temperaturowe, które świadczą o nieprawidłowej pracy różnego rodzaju urządzeń.

Wysoka temperatura zacierającego się łożyska pompy wodnej

Kamera termowizyjna jest niezbędna w tych gałęziach przemysłu, gdzie temperatura decyduje o prawidłowości procesu produkcyjnego, jakości wyrobu lub bezpieczeństwie pracy. Należą do nich przemysł hutniczy, cementowy, rafineryjny i petrochemiczny oraz szklarski. W przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym termowizja wspiera projektowanie oraz ocenę pracy silników samochodowych i lotniczych.

Rozkład temperatur na obudowie silnika sprężarki śrubowej

Badanie termowizyjne pozwala w całkowicie bezdotykowy sposób wykryć te miejsca, których podwyższona temperatura świadczy jednoznacznie o występowaniu usterki. Znacznym ułatwieniem przy interpretacji obrazu termowizyjnego i ocenie poziomu zagrożenia jest w takich wypadkach porównanie obrazu termicznego badanego urządzenia z innym takim samym urządzeniem, pracującym w podobnych warunkach. Dobrym rozwiązaniem jest także dokonywanie okresowych kontroli urządzeń i porównanie ich aktualnego obrazu termicznego z obrazem wzorcowym, zarejestrowanym w trakcie prawidłowej pracy urządzenia.

Obraz termiczny przekładni ślimakowej

Dzięki termowizji możliwe jest m.in.:

 • monitorowanie pracy silników, przekładni, pomp, sprężarek i generatorów,
 • wykrywanie wadliwie pracujących i grzejących się łożysk i panewek,
 • kontrolowanie działania zaworów i innych urządzeń mechanicznych,
 • monitorowanie linii produkcyjnych i procesów technologicznych,
 • monitorowanie temperatur przemian fizycznych i chemicznych,
 • bezstykowy pomiar wysokich temperatur,
 • wykrywanie zagrożenia samozapłonem (składowanie węgla, zbóż itp.),
 • badanie przewodności cieplnej, analizowanie przepływu i strat ciepła,
 • lokalizowanie wycieków i rozlewów,
 • badanie stanu kominów i in.
Back To Top
// //Mapka TARGEO