TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
Jeśli w Internecie są oferty, w których „ekspert” deklaruje wystawienie świadectwa dla obiektów na terenie całej Polski w ciągu jednego dnia, to jaka może być wartość tego świadectwa? - pyta Danuta Kowalska ze Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych?

Podstawy prawne

Obowiązek posiadania świadectwa energetycznego budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową wynika z prawa europejskiego (Dyrektywa UE 2002/91/EC). W Polsce obowiązek ten wprowadza ustawa - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z późn. zmianami).

Przykładowe świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku jednorodzinnego

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy (wg nowelizacji z 27.08.2009 Dz.U.161.1279):

"Dla budynku oddawanego do użytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a także części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową..., dokonuje się oceny charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki energetycznej zawierającego określenie wielkości energii w kWh/m²rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku a także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych, mogących poprawić pod względem opłacalności ich charakterystykę energetyczną."

Art. 5 ust. 4 ustawy mówi, że:

"W przypadku umów, na podstawie których następuje przeniesienie własności a także umów o zbyciu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej. W przypadku najmu wynajmujący udostępnia najemcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej".

Art. 34 ust. 2 ustawy mówi, że:

"​Projekt budowlany powinien zawierać m.in: ... projekt architektoniczno-budowlany, określający funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego, jego charakterystykę energetyczną i ekologiczną oraz proponowane niezbędne rozwiązania techniczne."

Art. 57 ust. 1 ustawy mówi, że:

"Do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o potwierdzenie zakończenia budowy inwestor jest obowiązany dołączyć m.in. ... kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku".

Forma świadectwa

Certyfikat energetyczny sporządza się w formie pisemnej (wg określonego wzoru), oprawionej w okładkę formatu A4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie oraz w formie elektronicznej tożsamej z wersją pisemną w wersji tylko do odczytu, uniemożliwiającej edycję.

Ważność certyfikatu

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. Świadectwo traci ważność w przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej.

Zwolnienie z obowiązku posiadania świadectwa

Z obowiązku posiadania świadectwa energetycznego zwolnione są budynki:

 • podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków,
 • używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
 • przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
 • niemieszkalne, służące gospodarce rolnej,
 • przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m²rok,
 • mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
 • wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50m².
 • wydać nie więcej niż 150 zł za bezwartościowy papierek, który otrzymasz w ciagu kilku godzin i bez żadnej weryfikacji ze strony urzędu (do czasu!) będziesz mógł zgłosić nowy budynek do użytkowania ...

... wejdź na Allegro

 • gotów jesteś zapłacić co najmniej 600 zł za wiarygodne opracowanie, które w oparciu o dokumentację architektoniczno-budowlaną i techniczną budynku, zweryfikowaną podczas bezpośredniej wizji lokalnej określi rzeczywiste zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i ciepłej wody wraz z miesięcznym bilansem energetycznym uwzględniającym zapotrzebowanie na moc grzewczą dla każdego z pomieszczeń,
 • chcesz przeprowadzić dodatkowe badanie termowizyjne (tylko w sezonie grzewczym), które wskaże wszystkie wady izolacji cieplnej i nieszczelności mające wpływ na zapotrzebowanie na energię...

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Józefów - Otwock - Karczew - Konstancin - Piaseczno - Pruszków 

Opinie o firmie TERMOCERT Badania termowizyjne  Internetowa Baza Firm Business Navigator  TERMOCERT Ekspert Oferteo - Termowizja - Termografia - Badania termowizyjne  TERMOCERT Firma Przyjazna Internautom

Back To Top
// //Mapka TARGEO