TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych (ir)
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie maszyn i urządzeń (dc)
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń (ir)
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania instalacji przemysłowych (dc)
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych (ir)
  Badania instalacji przemysłowych
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badanie oczyszczarki tłucznia (dc)
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia (ir)
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badania termowizyjne chłodni (dc)
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni (ir)
  Badania termowizyjne chłodni
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych (dc)
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych (ir)
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
Wielkość strat związanych z wytwarzaniem chłodu i problemów z utrzymaniem właściwej temperatury w chłodniach wynika głównie z ich niedostatecznej szczelności.

Budynek mroźni (Highbay) La Lorraine w Nowym Dworze Maz.Do najtrudniejszych pomiarów szczelności metodą Blower Door, wymagających użycia nietypowych procedur i dużego doświadczenia ze strony ekipy prowadzącej testy należą pomiary wielkokubaturowych obiektów z kontrolowaną atmosferą, takich jak m.in. hale magazynowe, centra logistyczne, chłodnie przemysłowe itp., co do których wymagana jest ekstremalnie wysoka szczelność.

Dotyczy to zwłaszcza takich obiektów jak np. duże mroźnie przemysłowe z temperaturą roboczą wynoszącą ok. -24ºC do -28ºC i kubaturą przekraczającą 100 tys. m3, pracujące w warunkach obniżonej zawartości tlenu. Obniżenie ilości tlenu wewnątrz obiektu, w którym przechowywane są towary o wysokiej łącznej wartości materialnej, zapobiega możliwości powstania pożaru a więc jest zdecydowanie lepszą metodą ochrony przeciwpożarowej od systemów automatycznego gaszenia, które nie pozwalają uniknąć strat spowodowanych przez sam proces gaszenia.

automatyczny podnośnik palet w mroźni

Ze względu na ograniczoną wydajność instalacji wytwarzania azotu, utrzymanie właściwego składu powietrza w obiekcie o tak dużej kubaturze wymaga zapewnienia jego bardzo wysokiej szczelności. Zwykle oczekuje się, że współczynnik krotności wymian n50 w takich obiektach nie przekroczy 0,01 – 0,02 wymian/godz.

Bardzo niskie temperatury, ograniczona ilość tlenu w powietrzu oraz duża kubatura w połączeniu z wysoką szczelnością obiektu oznaczają konieczność prowadzenia pomiarów w zupełnie odmiennych warunkach oraz zastosowania specjalnej metodologii pomiarów opartej na normie PN-EN 13829, ale opracowanej i sprawdzonej przez firmę TERMOCERT.

transport palet w mroźni La LorraineW 2015 r. w Nowym Dworze Mazowieckim firma SKANSKA zakończyła budowę nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej mroźni pieczywa dla belgijskiej LA LORRAINE BAKERY GROUP.

Kubatura netto samej mroźni o wysokości 40m, w której zawartość tlenu w powietrzu obniżono do 15%, wynosiła 107.000 m3. Firma TERMOCERT dwukrotnie (przed i po schłodzeniu) przeprowadziła pomiary szczelności tego obiektu metodą Blower Door, w tym także kompleksowe badanie termowizyjne. Pomiary potwierdziły bardzo wysoką szczelność mroźni, dla której współczynnik krotności wymian wyniósł n50 = 0,015 h-1, potwierdzając wysoką jakość prac wykonanych przez firmę SKANSKA.

Chłodnia przemysłowa NEW COLD w KutnieNajwiększym obiektem tego typu, dla którego TERMOCERT przeprowadził ostatnio pomiary szczelności metodą Blower Door, była zakończona niedawno budowa mroźni przemysłowej w Kutnie, którą prowadziła firma HOCHTIEF Polska S.A. dla holenderskiego dewelopera NEW COLD.

zestaw pomiarowy Blower DoorDwukrotnie przeprowadzone pomiary (przed i po schłodzeniu obiektu do temperatury -28ºC) wykazały, że mroźnia o kubaturze 357.000 m3 i wysokości 30 m, pracująca z obniżoną zawartością tlenu w powietrzu, może się poszczycić najwyższą szczelnością z jaką firma TERMOCERT miała dotychczas do czynienia. Współczynnik krotności wymian wyniósł bowiem zaledwie n50 = 0,004 h-1. Firmie HOCHTIEF należą się słowa najwyższego uznania za jakość wykonanych prac, co zostało dodatkowo potwierdzone badaniem termowizyjnym przeprowadzonym również przez firmę TERMOCERT.

 • ocenić stan i wykryć wady izolacji cieplnej chłodni, mroźni, przechowalni i in. obiektów z chłodzeniem,
 • zbadać szczelność chłodni i zlokalizować miejsca ucieczki chłodu,
 • ocenić jakość montażu obiektów z płyt warstwowych przeznaczonych na cele chłodnicze,
 • określić przyczyny nadmiernego zużycia energii do wytwarzania chłodu,
 • wykryć powody trudności z uzyskaniem zadanej temperatury w komorach chłodniczych,
 • przeprowadzić kontrolę stanu łożysk i silników wentylatorów w agregatach chłodniczych,
 • wykonać badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych np. na potrzeby ubezpieczenia -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

Back To Top
// //Mapka TARGEO