TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych (ir)
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych (dc)
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych (ir)
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania termowizyjne chłodni (dc)
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni (ir)
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania instalacji przemysłowych (dc)
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych (ir)
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badanie maszyn i urządzeń (dc)
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń (ir)
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie oczyszczarki tłucznia (dc)
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia (ir)
  Badanie oczyszczarki tłucznia
Okresowe badania stanu szczelności obudowy chłodni za pomocą badania termowizyjnego pozwalają utrzymać niski poziom zużycia energii potrzebnej do wytwarzania chłodu.

Budynek mroźni (Highbay) La Lorraine w Nowym Dworze Maz.Do najtrudniejszych pomiarów szczelności metodą Blower Door, wymagających użycia nietypowych procedur i dużego doświadczenia ze strony ekipy prowadzącej testy należą pomiary wielkokubaturowych obiektów z kontrolowaną atmosferą, takich jak m.in. hale magazynowe, centra logistyczne, chłodnie przemysłowe itp., co do których wymagana jest ekstremalnie wysoka szczelność.

Dotyczy to zwłaszcza takich obiektów jak np. duże mroźnie przemysłowe z temperaturą roboczą wynoszącą ok. -24ºC do -28ºC i kubaturą przekraczającą 100 tys. m3, pracujące w warunkach obniżonej zawartości tlenu. Obniżenie ilości tlenu wewnątrz obiektu, w którym przechowywane są towary o wysokiej łącznej wartości materialnej, zapobiega możliwości powstania pożaru a więc jest zdecydowanie lepszą metodą ochrony przeciwpożarowej od systemów automatycznego gaszenia, które nie pozwalają uniknąć strat spowodowanych przez sam proces gaszenia.

automatyczny podnośnik palet w mroźni

Ze względu na ograniczoną wydajność instalacji wytwarzania azotu, utrzymanie właściwego składu powietrza w obiekcie o tak dużej kubaturze wymaga zapewnienia jego bardzo wysokiej szczelności. Zwykle oczekuje się, że współczynnik krotności wymian n50 w takich obiektach nie przekroczy 0,01 – 0,02 wymian/godz.

Bardzo niskie temperatury, ograniczona ilość tlenu w powietrzu oraz duża kubatura w połączeniu z wysoką szczelnością obiektu oznaczają konieczność prowadzenia pomiarów w zupełnie odmiennych warunkach oraz zastosowania specjalnej metodologii pomiarów opartej na normie PN-EN 13829, ale opracowanej i sprawdzonej przez firmę TERMOCERT.

transport palet w mroźni La LorraineW 2015 r. w Nowym Dworze Mazowieckim firma SKANSKA zakończyła budowę nowoczesnej, w pełni zautomatyzowanej mroźni pieczywa dla belgijskiej LA LORRAINE BAKERY GROUP.

Kubatura netto samej mroźni o wysokości 40m, w której zawartość tlenu w powietrzu obniżono do 15%, wynosiła 107.000 m3. Firma TERMOCERT dwukrotnie (przed i po schłodzeniu) przeprowadziła pomiary szczelności tego obiektu metodą Blower Door, w tym także kompleksowe badanie termowizyjne. Pomiary potwierdziły bardzo wysoką szczelność mroźni, dla której współczynnik krotności wymian wyniósł n50 = 0,015 h-1, potwierdzając wysoką jakość prac wykonanych przez firmę SKANSKA.

Chłodnia przemysłowa NEW COLD w KutnieNajwiększym obiektem tego typu, dla którego TERMOCERT przeprowadził ostatnio pomiary szczelności metodą Blower Door, była zakończona niedawno budowa mroźni przemysłowej w Kutnie, którą prowadziła firma HOCHTIEF Polska S.A. dla holenderskiego dewelopera NEW COLD.

zestaw pomiarowy Blower DoorDwukrotnie przeprowadzone pomiary (przed i po schłodzeniu obiektu do temperatury -28ºC) wykazały, że mroźnia o kubaturze 357.000 m3 i wysokości 30 m, pracująca z obniżoną zawartością tlenu w powietrzu, może się poszczycić najwyższą szczelnością z jaką firma TERMOCERT miała dotychczas do czynienia. Współczynnik krotności wymian wyniósł bowiem zaledwie n50 = 0,004 h-1. Firmie HOCHTIEF należą się słowa najwyższego uznania za jakość wykonanych prac, co zostało dodatkowo potwierdzone badaniem termowizyjnym przeprowadzonym również przez firmę TERMOCERT.

 • ocenić stan i wykryć wady izolacji cieplnej chłodni, mroźni, przechowalni i in. obiektów z chłodzeniem,
 • zbadać szczelność chłodni i zlokalizować miejsca ucieczki chłodu,
 • ocenić jakość montażu obiektów z płyt warstwowych przeznaczonych na cele chłodnicze,
 • określić przyczyny nadmiernego zużycia energii do wytwarzania chłodu,
 • wykryć powody trudności z uzyskaniem zadanej temperatury w komorach chłodniczych,
 • przeprowadzić kontrolę stanu łożysk i silników wentylatorów w agregatach chłodniczych,
 • wykonać badanie termowizyjne rozdzielni elektrycznych np. na potrzeby ubezpieczenia -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

Back To Top
// //Mapka TARGEO