TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
Zasada wykrywania wadliwych połączeń za pomocą termowizji opiera się na wykorzystaniu zjawiska przyrostu temperatury w miejscu wadliwego połączenia prądowego.

Badanie rozdzielni elektrycznych z wykorzystaniem termowizji jest doskonałą metodą diagnostyczną, która pozwala "on-line" - a więc podczas normalnej pracy i przy standardowym obciążeniu całej instalacji elektrycznej - wykryć usterki i inne anomalie występujące w rozdzielniach. Usterki te mogą być przyczyną powstania poważniejszych awarii urządzeń elektroenergetycznych w zakładzie i spowodować duże straty m.in. na skutek kosztownego przestoju a czasem nawet doprowadzić do wybuchu pożaru. Dlatego też zgodnie z wymaganiami większości firm ubezpieczeniowych badania termowizyjne rozdzielni elektrycznych w zakładach przemysłowych, centrach handlowych, biurowcach i innych obiektach użyteczności publicznej powinny być przeprowadzane raz w roku. Badanie takie powinna wykonać firma zewnętrzna.

Bezpieczniki nożowe w rozdzielni głównej nn

Oględzinom kamerą termowizyjną poddaje się przede wszystkim stacje transformatorowe, szynoprzewody, rozdzielnie elektryczne główne i oddziałowe, szafy zasilająco-sterownicze, skrzynki elektryczne i bezpiecznikowe, tablice rozdzielcze, silniki w centralach wentylacyjnych oraz różnego rodzaju urządzenia elektryczne i elektromechaniczne.

Wadliwe złącze na szynie zasilającej

Badanie rozdzielni elektrycznych nie wymaga kłopotliwych wyłączeń jak w przypadku typowych pomiarów elektrycznych. Badanie wykonuje się przy normalnym obciążeniu poszczególnych torów prądowych (min. 30-40%), co jest ogromna zaletą tej metody diagnostycznej. Przy interpretacji zarejestrowanych kamerą termogramów analizowane są przyrosty temperatury danego elementu względem temperatury panującej w rozdzielni, przy czym poszczególne elementy nie powinny wykazywać temperatur wyższych od dopuszczalnych. Bardzo istotnym czynnikiem decydującym o konieczności interwencji użytkownika instalacji i jej pilności jest także asymetria temperaturowa między poszczególnymi torami prądowymi.

Przeciążenie wyłącznika bezpiecznikowego w rozdzielni głównej

Oględziny prowadzone są zawsze z bezpiecznej odległości i pozwalają na bezkontaktowy pomiar temperatury złącz, przewodów i innych elementów rozdzielni. Pozwala to szybko i skutecznie ocenić stan badanej instalacji elektroenergetycznej a dzięki wczesnemu wykryciu możliwe jest w razie potrzeby natychmiastowe usunięcie usterek. Pozwala to zapobiec nieprzewidzianym awariom i kosztownym przestojom.

Usterka złącza elektrycznego w rozdzielni głównej

W oparciu o obowiązujące kryteria temperaturowe ustala się poziom zagrożenia stwarzanego przez zaobserwowane anomalie cieplne i określa czy dana usterka ma być naprawiona natychmiast czy też dopiero przy kolejnym planowym przeglądzie instalacji. Zależnie od postawionych wymagań, końcowy raport z badania może zawierać wyłącznie wykaz zarejestrowanych usterek lub termogramy wszystkich zbadanych rozdzielni elektrycznych i urządzeń, w tym także tych, które podczas oględzin nie wykazywały żadnych anomalii. 

Przekroczenie dopuszczalnej temperatury przewodu na listwie zaciskowej

Badanie instalacji elektroenergetycznych powinno być przeprowadzone przez osobę dysponującą odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w interpretacji termogramów za pomocą kamery termowizyjnej spełniającej określone wymagania, co gwarantuje wiarygodne rezultaty.

Nadmierna asymetria temperaturowa między poszczególnymi torami prądowymi

Możliwość identyfikacji i lokalizacji wadliwych elementów za pomocą specjalnych technik zobrazowania jest szczególnie istotna przy badaniach rozdzielni elektrycznych lub układów elektronicznych, gdzie występują elementy gęsto upakowane i o bardzo małych rozmiarach.

Funkcja MSX®

Znacznym ułatwieniem przy identyfikacji i lokalizacji usterek zarejestrowanych podczas badania może być funkcja MSX® (Multi Spectral Dynamic Imaging), którą oferują niektóre profesjonalne kamery termowizyjne m.in. kamera FLIR T620bx. Polega ona na nakładaniu na obraz termowizyjny konturów ze zdjęcia wykonanego w świetle widzialnym za pomocą wbudowanej kamery cyfrowej.

Termogram rozdzielni elektrycznej w technice MSX

Blending (przenikanie)

Funkcja ta polega na nałożeniu i wzajemnym przenikaniu obrazu termowizyjnego ze zdjęciem wykonanym w świetle widzialnym. Funkcja ta w połączeniu z bardzo wysoką rozdzielczością kamery termowizyjnej (np. FLIR T620bx 1280 x 960 pikseli) pozwala zidentyfikować na termogramie każdy nawet najdrobniejszy element a jednocześnie określić jego temperaturę.

Termogram rozdzielni elektrycznej z wykorzystaniem funkcji Blending

Uwagi

Powyższe funkcje nie są dostępne z niektórymi obiektywami IR, ponieważ obiektywy o większej średnicy zasłaniają okno wbudowanej kamery cyfrowej. Ponadto poprawne działanie tych funkcji wymaga fabrycznej kalibracji fuzji użytego obiektywu z kamerą termowizyjną.

 

Termowizja jako nowoczesna metoda diagnostyki technicznej urządzeń elektroenergetycznych stosowana jest w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i odbioru energii elektrycznej. 

Asymetria temperaturowa na napowietrznych odłącznikach

Diagnostyka termowizyjna urządzeń zajmuje się kontrolą generatorów, linii elektroenergetycznych, transformatorów średniego i niskiego napięcia oraz innych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Badanie kamerą termowizyjną transformatora olejowego na słupie

Ogromną zaletą diagnostyki termowizyjnej jest możliwość prowadzenia badań linii wysokiego napięcia, stacji transformatorowych i innych wysokonapięciowych urządzeń elektroenergetycznych w normalnych warunkach i standardowym obciążeniu z zachowaniem całkowicie bezpiecznej odległości.

Wysoka temperatura rdzenia transformatora powietrznego

Jest to jednak możliwe wyłącznie przy użyciu profesjonalnych kamer o wysokiej rozdzielczości, które powinny być dodatkowo wyposażone w teleobiektyw o odpowiedniej ogniskowej. Tylko taka kamera daje możliwość rozpoznania na zarejestrowanym obrazie anomalii termicznych o niewielkich wprawdzie rozmiarach, ale grożących często bardzo groźnymi następstwami a nawet pożarem. 

Zaciski prądowe transformatora SN w stacji transformatorowej

Firma TERMOCERT dysponuje kamerą termowizyjną FLIR T620bx, która dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości rejestrowanych obrazów (1280 x 960 pikseli!) i zastosowaniu dodatkowego teleobiektywu FOL41 o ogniskowej f=41,3mm dysponuje rozdzielczością przestrzenną IFOV rzędu 0,2mrad a tym samym przy odległości od badanego obiektu wynoszącej 10m rozdzielczość pomiarowa wynosi zaledwie ok. 2mm!

Uszkodzone złącze na izolatorze w podstacji WN Uszkodzony izolator na podstacji WN

 
 • przeprowadzić okresową kontrolę stanu rozdzielni elektrycznych, aby zlokalizować wszystkie usterki i potencjalne zagrożenia,
 • zamówić szczegółowy raport z badania rozdzielni elektrycznych na potrzeby ubezpieczenia lub audytu p.poż.,
 • sprawdzić stan bezpieczników w szafkach i na tablicach oraz wykryć obluzowane lub skorodowane złącza elektryczne,
 • wykryć wszystkie złącza i elementy szaf sterowniczych o wysokiej temperaturze, stanowiące zagrożenie pożarem lub poważną awarią,
 • wykazać dobry stan instalacji elektrycznej w zakładzie, gwarantujący ciągłość funkcjonowania maszyn lub całej linii produkcyjnej -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Józefów - Otwock - Karczew - Konstancin - Piaseczno - Pruszków 

Opinie o firmie TERMOCERT Badania termowizyjne  Internetowa Baza Firm Business Navigator  TERMOCERT Ekspert Oferteo - Termowizja - Termografia - Badania termowizyjne  TERMOCERT Firma Przyjazna Internautom

Back To Top
// //Mapka TARGEO