TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (dc)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (ir)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (dc)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (ir)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych (dc)
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
  Badania termowizyjne domów jednorodzinnych
 • Badania termowizyjne budynków (dc)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (ir)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (dc)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (ir)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (dc)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne budynków (ir)
  Badania termowizyjne budynków
 • Badania termowizyjne okien (dc)
  Badania termowizyjne okien
 • Badania termowizyjne okien (ir)
  Badania termowizyjne okien
To przede wszystkim nieszczelności powodują infiltrację zimnego powietrza do wnętrza domu i są przyczyną znacznych strat energii oraz braku komfortu cieplnego.

Zakres badania termowizyjnego budynku

Oferta firmy TERMOCERT ma charakter kompleksowy i nie ogranicza się do wykonania kilku- ew. kilkunastu termogramów w trakcie badania trwającego - jak podają niektóre firmy - 10-20 minut dla mieszkania lub 30-40 minut dla domu jednorodzinnego.

Obraz termowizyjny domu jednorodzinnego od zewnątrz

Wychodzimy z założenia, że zamawiający badanie są zainteresowani dokładnym wskazaniem wszystkich usterek będących powodem nadmiernych strat ciepła lub pojawienia się innych niepożądanych zjawisk (np. pleśni), wyjaśnieniem przyczyn ich powstania oraz powodów obniżonego komfortu cieplnego w mieszkaniu. W ramach świadczonych od prawie 10-ciu lat usług doradztwa energetycznego od razu podczas badania wskazujemy też najlepsze sposoby wyeliminowania istniejących wad, obniżenia zapotrzebowania na ciepło i poprawienia komfortu cieplnego.

Silny mostek termiczny przy podciągu

Badanie termowizyjne budynku jednorodzinnego, połówki bliźniaka lub domu w zabudowie szeregowej wykonuje się przede wszystkim od wewnątrz, Praktycznie wszystkie wady izolacji termicznej (m.in. mostki cieplne) są doskonale widoczne od środka domu jako miejsca wyraźnie zimniejsze.

Znając temperaturę zewnetrzną oraz warunki i temperaturę wewnętrzną w każdym z badanych pomieszczeń, operator kamery na podstawie zaobserwowanej różnicy temperatur ma możliwość oceny termoizolacyjności ścian zewnętrznych oraz wielkości strat ciepła.

Wadliwie ocieplona sciana zewnętrzna

Dzięki możliwości wytworzenia wewnątrz domu niewielkiego podciśnienia znacznie łatwiejsze jest także wykrycie od wewnątrz wszelkich nieszczelności powodujących wnikanie zimnego powietrza do wnętrza domu.

Wnikanie zimnego powietrza przez ściany z wadliwie wykonaną izolacją przeciwwiatrową

Tylko od wewnątrz można przeprowadzić oględziny i określić temperaturę podłogi w pomieszczeniu, pod którym znajduje się nieogrzewana piwnica, temperaturę stropu nieogrzewanego poddasza czy ściany wewnętrznej graniczącej z zimnym garażem. Przegrody te są bowiem całkowicie niewidoczne od zewnątrz. Dotyczy to także fragmentów ścian kolankowych na poddaszach, które są od zewnątrz zasłonięte przez okap dachu lub tzw. podbitkę a także nieszczelności pod parapetami spowodowanymi wadliwym osadzeniem i uszczelnieniem ościeżnic. Podczas obserwacji budynku od zewnątrz ograniczeniem "dostępu optycznego" dla kamery są także zewnętrzne balustrady balkonów, wysunięte tarasy itp.

Wnikanie zimnego powietrza przez nieszczelności między ościeżnicą a murem

Tylko badanie od wewnątrz pozwala sprawdzić działanie systemu wentylacyjnego, ocenić prędkość ruchu powietrza w wewnętrznej cyrkulacji oraz wielkość pionowego gradientu temperatury. Są to czynniki, które mają podstawowe znaczenie dla komfortu cieplnego.

Odwrotny ciąg w kanale wentylacyjnym

Wewnątrz domu występują dość stabilne warunki i jednolita temperatura a niekorzystny wpływ wiatru na temperaturę ścian jest niemal niezauważalny. Wpływa  on natomiast korzystnie na możliwość wykrycia nieszczelności, które stają się lepiej widoczne dzięki różnicy ciśnień spowodowanej naporem wiatru.

Wnikanie zimnego powietrza przez nieszczelność w drzwiach balkonowych

O ile oddziaływanie słońca wyklucza możliwość przeprowadzenia wiarygodnego badania zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz (z wyjątkiem płaskiego dachu), to radiacyjne oddzieływanie nieboskłonu ma podczas badania od wewnątrz wpływ praktycznie pomijalny, co pozwala wykonać takie badanie mimo czystego nieba (np. w godzinach wieczornych lub nocnych).

Dzięki możliwości swobodnego zbliżenia kamery do badanych przegród, możliwe jest wykrycie najdrobniejszych nawet nieszczelności, które mimo niewielkich rozmiarów mogą być źródłem bardzo intensywnej infiltracji zimnego powietrza do wnętrza domu.

Infiltracja zimnego powietrza przez niewielką nieszczelność na połączeniu stropu poddasza z dachem

Jednocześnie użycie profesjonalnej kamery termowizyjnej wyposażonej w dodatkowy obiektyw szerokokątny pozwala mimo niewielkiej odległości objąć polem widzenia duży fragment przegrody, co bardzo ułatwia późniejszą analizę zarejestrowanych termogramów.

Kamera termowizyjna FLIR T620bx z obiektywem szerokokątnym 45'Termogramy rejestrowane z odległości ok. 5 m za pomocą kamery termowizyjnej FLIR T620bx o rozdzielczości 1280 x 960 pikseli, wyposażonej w dodatkowy obiektyw szerokokątny o kącie polowym 45º x 34º obejmują polem widzenia obszar o wymiarach ok. 4m x 3m, przy czym bez problemów można rozpoznać detale o wymiarach nie przekraczających 3 mm (pojedynczy piksel).

Aby rezultaty badania były w pełni wiarygodne, oprócz odpowiedniej klasy sprzętu oraz wiedzy i doświadczenia operatora kamery muszą być spełnione określone warunki środowiskowe:

Różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Czułość termiczna kamer termowizyjnych jest bardzo wysoka i wynosi ok. 0,2K dla zwykłych kamer "amatorskich" do nawet 0,03K w przypadku kamer profesjonalnych. Dlatego też dla przeprowadzenia badania różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej nie jest tak bardzo istotna jak się powszechnie uważa. Niezbędna wielkość tej różnicy zależy przede wszystkim od współczynnika przenikalności cieplnej badanych przegród.

Dla nieocieplonego budynku z lat 50-tych ub.wieku w zupełności wystarczy różnica 10K, podczas gdy badanie współczesnego budynku pasywnego lub chłodni zbudowanej z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o grub. 200 mm wymaga różnicy temperatur siegającej nawet 30K. Można zatem przyjąć, że wartością całkowicie wystarczającą dla przeprowadzenia badania standardowego budynku jest różnica 15-20K.

Zachmurzenie i stabilne temperatury

Znacznie ważniejszym czynnikiem podczas badań termowizyjnych w budownictwie jest stabilność temperartury wewnętrznej i zewnętrznej. Ponieważ bezwładność cieplna materiałów używanych w budownictwie czyli czas jaki musi upłynąć do chwili osiagnięcia stabilnej temperatury przez każdy z elementów budynku jest bardzo zróznicowany (np. mur nagrzewa się i wychładza znacznie wolniej niż płyta gipsowo-kartonowa), wskazane jest, aby nie tylko podczas badania ale także w okresie poprzedzającym zmiany temperatury wewnętrznej i zewnętrznej nie były większe niż ±2K.

Ustalenie terminu badania na podstawie prognozy pogody

Okres ten w przypadku budynku lekkiej konstrukcji (np. konstrukcji szkieletowej z drewna lub obiektów z płyt warstwowych) powinien wynosić ok. 6-8 godzin, natomiast dla konstrukcji ciężkich (np. budynków murowanych) nie powinien być krótszy niż 10-12 godzin.

Termin badania

O ile utrzymanie stabilnej temperatury wewnątrz budynku jest z reguły dość proste, wystarczy bowiem z wyprzedzeniem 10-12 godzin ustawić na termostacie właściwą temperaturę (np. 21-22ºC) o tyle na odpowiednią temperaturę zewnetrzną i jej stabilność można liczyć tylko ustalając odpowiedni termin badania.

Na ogół stabilne temperatury w ciągu całej doby panują podczas niżowej pogody przy temperaturach w pobliżu 0ºC. Wtedy także najczęściej występuje pożądane zachmurzenie i brak słońca a więc warunki dające możliwość prowadzeniu badań w ciągu całego dnia. Natomiast silne mrozy to zwykle oznaka pogody wyżowej z silnie operującym słońcem i dużymi dobowymi skokami temperatury a więc warunki niesprzyjające prowadzeniu badań termowizyjnych. W związku z powyższym termin badania ustalamy w porozumieniu z zamawiającym, na podstawie krótkoterminowych prognoz pogody z wyprzedzeniem nie większym niż 1-2 dni.

Najlepsze warunki do badania panują z reguły w miesiącach listopad - styczeń. Nie warto czekać z badaniem na silniejsze mrozy np. w lutym, kiedy podczas wyżowej pogody występują duże skoki temperatury w połączeniu z intensywnym promieniowaniem słonecznym. W marcu natomiast w ciągu dnia słońce operuje dość intensywnie nawet przez chmury, tak więc badanie termowizyjne można wykonać tylko w godzinach wczesnorannych lub późno w nocy.

Przygotowanie domu do badania

Oprócz zapewnienia stabilnej temperatury wewnętrznej wskazane jest, aby przynajmniej 6-8 godzin przed badaniem odsłonić okna tj. podnieść zewnętrzne okiennice lub żaluzje, rozsunąć kotary, vertikale i zasłony oraz zdjąć z parapetów wszystkie przedmoty.W tym czasie nie należy również wietrzyć pomieszczeń ani uruchamiać silnych punktowych źródeł ciepła jak dmuchawy czy termowentylatory. Nie wskazane jest także używanie w tym czasie kominka. Jeżeli badanie zostało zaplanowane na godziny poranne należy wyłączyć tzw. osłabienie nocne a więc utrzymywać temperaturę w ciągu nocy na poziomie temperatury dziennej.

Jest także wskazane, aby zapewnić dobry dostęp optyczny do tych przegród, które zdaniem zamawiającego wymagają szczególnej uwagi podczas badania a więc np. odsunąć meble od ściany, na której pojawia się wilgoć, czy też zdjąć dywan z zimnej podłogi, której temperatura ma być poddana dokładnej analizie.

Raport z badania

Standardowe sprawozdanie z badania termowizyjnego zawiera wszystkie zarejestrowane podczas badania termogramy wraz z krótkim opisem zauważonej wady oraz odpowiadającymi im zdjęciami cyfrowymi, które ułatwiają zlokalizowanie zarejestrowanych wad. Sprawozdanie to ma postać pliku PDF, który jest wysyłany do zamawiającego pocztą elektroniczną, najdalej w ciągu kilku dni od wykonania badania. Sprawozdanie takie jest wliczone w uzgodnioną cenę badania.

Pełny raport z badania, który może służyć do wystąpienia z roszczeniem wobec wykonawcy robót budowlanych lub dewelopera albo stanowić podstawę do opracowania ekspertyzy przez rzeczoznawcę budowlanego czy biegłego sądowego, zawiera pełną analizę termiczną termogramów, opis metody badawczej oraz szereg innych danych określonych w normie PN-EN ISO-IEC 1025 pkt. 5.10.2 "Sprawozdanie z badań". Koszt opracowania pełnego raportu z badania jest ustalany oddzielnie.

 • ocenić stan izolacji cieplnej przed podjęciem decyzji o zakupie domu lub odbiorem kluczy do lokalu,
 • określić niezbędny zakres prac przy ocieplaniu swojego domu lub mieszkania,
 • sprawdzić jakość wykonanych prac termomodernizacyjnych przed ich odbiorem od wykonawcy,
 • zlokalizować wyciek z instalacji wodnej unikając większych zniszczeń związanych z "kuciem",
 • wykazać energooszczędność budynku dla zwiększenia jego atrakcyjności przy sprzedaży -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Józefów - Otwock - Karczew - Konstancin - Piaseczno - Pruszków 

Opinie o firmie TERMOCERT Badania termowizyjne  Internetowa Baza Firm Business Navigator  TERMOCERT Ekspert Oferteo - Termowizja - Termografia - Badania termowizyjne  TERMOCERT Firma Przyjazna Internautom

Back To Top
// //Mapka TARGEO