TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 

Kamera termowizyjna to doskonałe narzędzie diagnostyczne, które można wykorzystywać do okresowych inspekcji dużych maszyn i urządzeń mechanicznych, które pracują pod dużym obciążeniem i w trudnych warunkach, często w trybie ciągłym. Niespodziewana awaria i związany z nią przestój maszyny może pociągnąć za sobą znaczne koszty bezpośrednie jak również spowodować straty będące konsekwencją samego przestoju. Niektóre awarie mogą prowadzić do wybuchu pożaru a nawet stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego.

Oczyszczarka tlucznia RM80

Przykładem takiej maszyny może być pracująca na torach kolejowych oczyszczarka tłucznia RM-80. Zadaniem tej nowoczesnej, samobieżnej maszyny szynowej jest mechaniczne oczyszczanie tłucznia na torach szlakowych i stacyjnych. Wybieranie tłucznia, jego oczyszczanie i wsypywanie z powrotem na miejsce następuje w trybie pracy ciągłej, przy czym w razie potrzeby brakujący materiał jest uzupełniany.

Oczyszczarka tłucznia RM-80O imponujących możliwościach maszyny świadczy jej wydajność, która wynosi ok. 750 m3/h, przy czym maksymalna szerokość wybierania wynosi 4,1m a głębokość 1m. Nic więc dziwnego, że koszt wynajmu oczyszczarki może sięgać nawet 50 tys. zł dziennie a jej ewentualny przestój spowodowany awarią bywa bardzo kosztowny.

Firma TERMOCERT na zlecenie firmy PORR Polska Construction S.A. przeprowadziła termowizyjną inspekcję oczyszczarki RM-80, w której skład wchodziły także transportery materiału MFS-40. Badanie odbyło się w trakcie jej eksploatacji na torze szlakowym w pobliżu Ostrzeszowa.

Pompa hydrauliczna napędu taśmociągu transportera MFS-40Kontrola wykazała m.in. przegrzewanie się obu przekładni głównych napędu sprężarek, spowodowane niewłaściwa pracą chłodnicy oleju, nadmierną temperaturę kilku pomp hydraulicznych (m.in. głównego napędu wibratora), niedrożność zaworów powietrznych bezpieczeństwa a także przegrzewanie się łożyska napędu taśmociągu głównego itp.

Napęd hydrauliczny wibratora przesiewacza

Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu profesjonalnej kamery termowizyjnej FLIR T620bx o rozdzielczości obrazowej 1280 x 960 pikseli i zakresie pomiaru temperatur do +650ºC.

Wal napędowy dolnego taśmociągu w transporterze MFS-40Dzięki dodatkowemu teleobiektywowi możliwa była rejestracja niektórych elementów maszyny, do których dostęp był utrudniony. Do rejestracji termogramów wewnątrz komory silnikowej użyto obiektywu szerokokątnego dysponującego większym polem widzenia. 

Niedrożność przewodu w rozdzielaczu hydraulicznym

Z praktyki wiadomo, że lokalizowanie anomalii termicznych jest możliwe dopiero wtedy, gdy wszystkie części maszyny osiągną normalne temperatury pracy. Może to potrwać dość długo, jeśli uprzedni postój maszyny potrzebny do wyładunku wagonów transportowych MFS-40 trwał np. kilkadziesiąt minut. Niekiedy jednak względy bezpieczeństwa uniemożliwiają dokonania oględzin kamerą termowizyjną w trakcie pracy maszyny. Sprawne przeprowadzenie inspekcji wymaga więc dobrej organizacji i wcześniejszego zaplanowania poszczególnych czynności.

<- maszyny i urządzenia

Back To Top
// //Mapka TARGEO