TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Badania termowizyjne w budownictwie
  Badania termowizyjne w budownictwie
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Lokalizowanie wycieków z instalacji
  Lokalizowanie wycieków z instalacji
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badania termowizyjne okien i drzwi
  Badania termowizyjne okien i drzwi
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Badanie rozdzielni elektrycznych
  Badanie rozdzielni elektrycznych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
  Kontrola rurociągów i sieci ciepłowniczych
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Pomiary szczelności Blower Door
  Pomiary szczelności Blower Door
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania termowizyjne chłodni
  Badania termowizyjne chłodni
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badania instalacji przemysłowych
  Badania instalacji przemysłowych
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie maszyn i urządzeń
  Badanie maszyn i urządzeń
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie oczyszczarki tłucznia
  Badanie oczyszczarki tłucznia
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 

Wytwarzanie mieszanek bitumicznych jest procesem termicznym tzn. odbywa się w wysokiej temperaturze. Bitum służący jako lepiszcze ma w temperaturze otoczenia postać stałą, dlatego też główne komponenty gotowej masy – bitum i kruszywo – muszą być wcześniej podgrzane. Temperatury pracy instalacji leżą w przedziale 100 - 170ºC a okresowo mogą przekraczać nawet 200ºC.Instalacja do produkcji mieszanek bitumicznych

W cyklu technologicznym wytwórni pracuje szereg urządzeń jak m.in. dozatory kruszywa, suszarki, przenośnik (elewator) gorącego kruszywa, sortownik, zasobnik kruszywa, urządzenia ważące, mieszalnik, zbiornik gotowej masy i in.Suszarnia kruszywa

Kruszywo z dozatora jest najpierw suszone i podgrzewane w bębnie suszarki a następnie za pomocą łańcuchowego podnośnika (elewatora) transportowane w górę i podawane do sortownika a stąd do zbiornika magazynującego poszczególne frakcje. Za pomocą układu zasuw kruszywa podawane są na wagę, gdzie zgodne z recepturą odważane są odpowiednie ilości poszczególnych frakcji.Zsyp kruszywa z elewatora do sortownika

Wstępnie ogrzany bitum jest podgrzewany w zbiorniku roboczym do temperatury ok. 180°C a następnie przetłaczany do zbiornika wagowego bitumu. Po odważeniu odpowiedniej ilości bitumu zawartość zbiornika zostaje wlana do mieszalnika, gdzie w odpowiedniej ilości dodawane są także pozostałe komponenty jak m.in. wypełniacz i środki uszlachetniające.Mieszalnik masy bitumiczno-asfaltowej

Po wymieszaniu wszystkich składników, gotowa masa zostaje przetransportowana do zbiornika gotowej masy, w której mieszanka bitumiczna jest składowana i skąd jest odbierana przez pojazdy transportujące gotową masę na miejsce budowy.Naważarka gotowej masy asfaltowej

Mimo izolacji termicznej i licznych usprawnień mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na energię, jakie stosuje się w nowoczesnych wytwórniach masy bitumicznej, cały proces technologiczny jest wysoce energochłonny. Oprócz strat ciepła występujących podczas normalnej pracy wytwórni, związanych z koniecznością utrzymania wysokiej temperatury wszystkich urządzeń poddanych oddziaływaniu środowiska zewnętrznego tj. niskiej temperatury otoczenia i chłodzącego oddziaływania wiatru, szczególnie duże zapotrzebowanie na ciepło występuje podczas procesu nagrzewania całej instalacji do temperatury roboczej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku nieregularnej produkcji i związanych z tym częstszych przestojów wytwórni.Wytwórnia Masy Bitumiczno-Asfaltowej Ammann

Badanie termowizyjne przeprowadzone na zlecenie firmy STRABAG w Wytwórni Mas Asfaltowych w pobliżu Nadarzyna miało na celu przeprowadzenie jakościowej oceny tego zjawiska.

<-- maszyny i urządzenia

Back To Top
// //Mapka TARGEO