TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badanie linii przesyłowych WN i SN (dc)
  Badanie linii przesyłowych WN i SN
 • Badanie linii przesyłowych WN i SN (ir)
  Badanie linii przesyłowych WN i SN
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (dc)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (ir)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (dc)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (ir)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • adania termowizyjne transformatorów SN/nn (dc)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (ir)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badanie urządzeń elektroenergetycznych (dc)
  Badanie urządzeń elektroenergetycznych
 • Badanie urządzeń elektroenergetycznych (ir)
  Badanie urządzeń elektroenergetycznych
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (dc)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (ir)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (dc)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (ir)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (dc)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badanie rozdzielnic elektrycznych (dc)
  Badanie rozdzielnic elektrycznych
 • Badanie rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badanie rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (dc)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielni elektrycznych (dc)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych (dc)
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych (ir)
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
Badania termowizyjne w budynkach wielorodzinnych winny objąć miejsca najbardziej obciążone m.in. zasilanie wind, pomp c.o. i główne węzły rozdziału energii na mieszkania.

Termowizja jako nowoczesna metoda diagnostyki technicznej urządzeń elektroenergetycznych stosowana jest powszechnie w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i odbioru energii elektrycznej.

Linia wysokiego napięcia

Diagnostyka termowizyjna urządzeń zajmuje się m.in. kontrolą generatorów, linii elektroenergetycznych oraz innych urządzeń i instalacji wysokiego i średniego napięcia.

Ogromną zaletą diagnostyki termowizyjnej jest możliwość prowadzenia badań linii wysokiego napięcia, stacji transformatorowych oraz innych urządzeń wysokonapięciowych w normalnych warunkach i przy standardowym obciążeniu z zachowaniem całkowicie bezpiecznej odległości.

Uszkodzone złącze na izolatorze w podstacji WNUszkodzony izolator na podstacji WN

Jest to jednak możliwe wyłącznie przy użyciu profesjonalnych kamer wysokiej rozdzielczości, które winny być dodatkowo wyposażone w teleobiektyw. Tylko taka kamera daje możliwość rozpoznania na zarejestrowanym z dużej odległości obrazie anomalii termicznych o bardzo małych rozmiarach, ale grożących często bardzo poważnymi następstwami a nawet pożarem.

Przyłącze stacji transformatorowej SN

Firma TERMOCERT dysponuje kamerą termowizyjną FLIR T620bx, która dzięki bardzo wysokiej rozdzielczości rejestrowanych obrazów (1280 x 960 pikseli!) i zastosowaniu dodatkowego teleobiektywu FOL41 o ogniskowej f=41,3 mm dysponuje rozdzielczością przestrzenną IFOV rzędu 0,2 mrad a tym samym przy odległości od badanego obiektu wynoszącej 10 m rozdzielczość pomiarowa wynosi zaledwie ok. 2 mm!

Asymetria temperaturowa na napowietrznych odłącznikach

Należy jednak wziąć pod uwagę, że badanie linii wysokiego napięcia oraz innych urządzeń elektroenergetycznych zlokalizowanych na otwartej przestrzeni musi być prowadzone w warunkach pełnego zachmurzenia (ale bez deszczu!) i w miarę możliwości przy bezwietrznej pogodzie, ponieważ silne słońce i wiatr mają istotny wpływ na temperaturę tych urządzeń.

 • przeprowadzić okresową kontrolę stanu rozdzielni elektrycznych, aby zlokalizować wszystkie usterki i potencjalne zagrożenia,
 • zamówić szczegółowy raport z badania rozdzielni elektrycznych na potrzeby ubezpieczenia lub audytu p.poż.,
 • sprawdzić stan bezpieczników w szafkach i na tablicach oraz wykryć obluzowane lub skorodowane złącza elektryczne,
 • wykryć wszystkie złącza i elementy szaf sterowniczych o wysokiej temperaturze, stanowiące zagrożenie pożarem lub poważną awarią,
 • wykazać dobry stan instalacji elektrycznej w zakładzie, gwarantujący ciągłość funkcjonowania maszyn lub całej linii produkcyjnej -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

Back To Top
// //Mapka TARGEO