TERMOCERT Badania termowizyjne • termowizja • termografia • wycieki wody - rozdzielnie elektryczne

 • Badanie linii przesyłowych WN i SN (dc)
  Badanie linii przesyłowych WN i SN
 • Badanie linii przesyłowych WN i SN (ir)
  Badanie linii przesyłowych WN i SN
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (dc)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (ir)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (dc)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (ir)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • adania termowizyjne transformatorów SN/nn (dc)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badania termowizyjne transformatorów SN/nn (ir)
  Badania termowizyjne transformatorów SN/nn
 • Badanie urządzeń elektroenergetycznych (dc)
  Badanie urządzeń elektroenergetycznych
 • Badanie urządzeń elektroenergetycznych (ir)
  Badanie urządzeń elektroenergetycznych
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (dc)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (ir)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (dc)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania termowizyjne rozdzielnic (ir)
  Badania termowizyjne rozdzielnic
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (dc)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badanie rozdzielnic elektrycznych (dc)
  Badanie rozdzielnic elektrycznych
 • Badanie rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badanie rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (dc)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielni elektrycznych (dc)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badania rozdzielnic elektrycznych (ir)
  Badania rozdzielnic elektrycznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych (dc)
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
 • Badanie urządzeń i układów elektronicznych (ir)
  Badanie urządzeń i układów elektronicznych
Jakość badań termowizyjnych zależy od wiedzy i doświadczenia osoby wykonującej pomiary oraz dobrej znajomości działania urządzeń elektroenergetycznych.

Wymóg okresowego badania termowizyjnego rozdzielnic elektrycznych w zakładach produkcyjnych i przedsiębiorstwach, których domagają się firmy ubezpieczeniowe, nie wynika bezpośrednio z obowiązujących w Polsce norm.

Dlatego w pełni wiarygodne i spełniające wymagania firm ubezpieczeniowych badania rozdzielnic elektrycznych kamerą termowizyjną FLIR T620bx o rozdzielczości 1280 x 960 pikseli prowadzone przez firmę TERMOCERT opierają się m.in. na obowiązujących w Niemczech:

 • normie DIN 54191:2009-03 "Zerstörungsfreie Prüfung - Thermografische Prüfung elektrischer Anlagen" (Badania nieniszczące - badanie termograficzne urządzeń elektrycznych),
 • wytycznych VdS 2851 "Berührungslose Temperaturmessung -Thermografie" (Bezdotykowy pomiar temperatury - termografia)
 • wytycznych VdS 2859 Anhang C "Mindestanforderungen an geeignete Kamerasysteme" - Dodatek C (Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer).

Kto może przeprowadzić badanie ?

W Polsce nie ma żadnych wymaganych ustawowo uprawnień, jakimi powinien dysponować operator kamery termowizyjnej wykonujący badania termowizyjne rozdzielnic elektrycznych.

Natomiast zgodnie z niemieckimi wytycznymi VdS 3447 "Merkblatt über die Prüfung elektrischer Anlagen gemäß Klausel SK 3602" badania urządzeń elektrycznych do celów ubezpieczeniowych muszą być prowadzone przez neutralną i całkowicie niezależną firmę zewnętrzną, a więc nie może to być:

 • pracownik firmy, do której należy badana instalacja,
 • pracownik firmy, która wykonała badaną instalację ew. zajmuje się jej konserwacją, utrzymaniem lub modyfikacjami w ramach zawartej umowy,
 • pracownik firmy ubezpieczeniowej, a więc osoba, która może podlegać naciskom ze strony ubezpieczyciela,
 • osoba, której dochody finansowe zależą w jakikolwiek sposób od rezultatu przeprowadzonego badania.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zakłady we własnym zakresie prowadziły okresowe badania termowizyjne o charakterze prewencyjnym tj. mające zapobiec awariom lub pomóc w usunięciu powstałych usterek.

Jaką kamerą można wykonać badanie rozdzielnic ?

Zgodnie z wytycznymi VdS 2859 "Mindestanforderungen an geeignete Kamerasysteme (Anhang C)" badanie termowizyjne rozdzielnic elektrycznych musi być przeprowadzone kamerą termowizyjną spełniającą ściśle określone wymagania. Są to m.in.:

 • matryca bolometryczna: min. 320 x 240 pikseli,
 • rozdzielczość geometryczna dla obiektywu FOV 20º - 25º: ≤ 2 mrad (najmniejszy mierzalny obiekt: ≤ 3mm) lub min. 500:1,
 • dokładność pomiaru: ±2% lub 2K,
 • czułość temperaturowa: ≤ 0,08K (przy 30ºC),
 • dodatkowe obiektywy: obiektyw szerokokątny + teleobiektyw

Całość wymagań wynikających z wytycznych VdS 2859:2011 poniżej:

Minimalne wymagania dla stosowanych systemów kamer

Oczywiście do bieżących przeglądów oraz napraw można wykorzystywać proste kamery termowizyjne, którymi na ogół dysponują działy utrzymania ruchu w większych zakładach produkcyjnych, mimo że ich parametry nie spełniają minimalnych wymagań wynikających z rozporządzenia VdS 2859.

Jak często trzeba robić badania termowizyjne rozdzielnic ?

Według ww. normy badanie rozdzielnic powinno być wykonywane nie rzadziej niż raz do roku. Może być jednak robione częściej, norma dopuszcza bowiem tworzenie własnych procedur wewnętrznych zależnie od poziomu zagrożeń jakie mogą występować w konkretnym zakładzie.

Procedury wewnętrzne mogą zakładać częstsze niż raz w roku badanie tych urządzeń elektrycznych, które mają krytyczne znaczenie dla ciągłości pracy zakładu ew. ich awaria może spowodować znaczne straty na skutek nieplanowanego przestoju.

Natomiast instalacje nie stanowiące większego zagrożenia (np. rodzielnice oświetleniowe) mogą być badane tylko raz w roku, gdyż awaria taka zwykle nie pociąga za sobą poważniejszych konsekwencji.

 • przeprowadzić okresową kontrolę stanu rozdzielni elektrycznych, aby zlokalizować wszystkie usterki i potencjalne zagrożenia,
 • zamówić szczegółowy raport z badania rozdzielni elektrycznych na potrzeby ubezpieczenia lub audytu p.poż.,
 • sprawdzić stan bezpieczników w szafkach i na tablicach oraz wykryć obluzowane lub skorodowane złącza elektryczne,
 • wykryć wszystkie złącza i elementy szaf sterowniczych o wysokiej temperaturze, stanowiące zagrożenie pożarem lub poważną awarią,
 • wykazać dobry stan instalacji elektrycznej w zakładzie, gwarantujący ciągłość funkcjonowania maszyn lub całej linii produkcyjnej -

... wyślij zapytanie lub zadzwoń

Back To Top
// //Mapka TARGEO